Viden og inspiration

Grøn investering i vedvarende energi

Grøn investering 360 Wealth

Grøn investering dækker over den industri der er opstået rundt om vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. I modsætning til fossile brændstoffer er de en uudtømmelig energiressource.

Vores øgede fokus på klimaet har givet grobund for en stor specialiseret industri indenfor grøn energi. Den er stadig relativt ung og nogle virksomhederne er ikke profitable endnu, hertil kommer at indtjening hos mange virksomheder er afhængig af offentlige støtteordninger.

Motivationen for en grøn investering

Den lave oliepris er kommet for at blive. Derfor har store olieselskaber som ExxonMobil og Shell giver afkald på deres licenser til efterforskning i de arktiske områder. Alene i Alaska – vinker de farvel til de over 15 mia. kr., som de havde betalt for rettighederne. Det virker logisk, at marginale oliefelter bliver opgivet. Mere overraskende er det, at olieselskaberne i større og større omfang retter deres investeringer mod alternativ energi.

Hvor energiselskaberne tidligere var drevet af at sikre sig tilstrækkelige ressourcer, er deres motivation i dag, at fastholde en dominerende position efter en omstilling til vedvarende energiformer.

For at sprede risikoen har olieselskaberne derfor kastet sig over sol og vind. På vores breddegrader er et godt eksempel Dong Energy, som startede sin tilværelse som Dansk Olie og Naturgas, nu med stor succes har prioriteret vindenergi og helt udfaset fossile brændstoffer.

Hvis selv oliebranchen mener, at alternativ energi er fremtidens vinder, burde sagen være klar for dig som investor, at du bør droppe alt hvad der hedder sort energi og sætte pengene i grøn energi i stedet.

I praksis

Hvis du vil investerer privat, som selskab eller med pensionsmidler, har du fire måder du kan placerer dine penge på:

  1. I enkelte virksomheder, der specialiserer sig i grøn energi. Det er vigtigt at huske på, at nogle virksomheder stadig er uprofitable, og det kan derfor være svært at udvælge hvilke virksomheder, der står som vindere om 5-10 år. Derfor kræver det, at du har en god forståelse for, hvordan industrien virker, før du begiver dig ud i at investere i enkeltaktier. Hvis du ikke har en god forståelse for industrien og vælger at investere i enkeltaktier alligevel, er der en væsentlig risiko for, at du taber penge på dine investeringer. Eksempler er fx Tesla Canadian Solar og Vestas.
  2. I fonde, der specialiserer sig i grøn energi. En god måde du kan sikre dig en optimal spredning mellem de forskellige virksomheder, og du har derfor en langt større sandsynlighed for at have investeret i en af fremtidens vindere. At investere igennem en fond er det mest fornuftige valg for private investorer, der ønsker at investere i grøn energi. Du kan fx vælge fonden  iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) eller Guggenheim Solar ETF (TAN).
  3. Grøn virksomhedsobligation hvor din investering muliggør udvikling af nye sol eller vindparker. Det vil sige, at dine penge muliggør at udviklingsvirksomheden kan realisere projekter med en attraktiv marken og derfor give dig en god rente, hvorfor du normalt ikke får sikkerhed i aktivet men alene i udviklingsvirksomheden. Ligesom investering direkte i virksomheder kræver det en god forståelse for virksomhedens koncept. En mulighed for dansk investering er Better Energy der er specialiseret i solcelleparker.
  4. Direkte i et grønt aktiv. Ligesom investering direkte i virksomheder kræver det en god forståelse for aktivklassen. Investering kan ske som A/S, P/S, K/S. En mulighed for dansk investering er hos IWE der er specialiseret i vindmøller..