Viden og inspiration

Hvad er en ETF ?

Hvad er ETF

En ETF (Exchange Traded Funds) er en fællesbetegnelse for fonde, der handles på børsen på samme vis som aktier. Typisk er de investeret i aktier eller obligationer men det kan også være investeres i råvarer eller ejendomme.

I sin opbygning minder den om en investeringsforening, men ETF’eren er dog meget billigere i løbende omkostninger og så er forskellen mellem købs- og salgspris (spread) typisk betydeligt mindre. Altså sparer du penge, både når du handler og så længe du ejer ETF’en.

Du kan investere i ETF’ere som virksomhed, privatperson eller for dine pensionsmidler. Bemærk dog, at investerer du privat for frie midler bliver du hårdt beskattet.

Hvorfor bruge ETF’er i din opsparing?

En af de store fordele ved ETF’er ligger i, at mange af dem har lave omkostninger og et mål om at følge et givent indeks passivt fremfor at prøve at slå det. Dette er især anvendeligt, hvis du benytter dig af en passiv investeringsstrategi.

ETF’er er også en god måde at få eksponering mod ting, der ellers kan være svære at få eksponering mod. Der er oprettet så mange forskellige typer ETF’er, at du kan investere i næsten alt, du kan forestille dig eller gerne vil støtte.

ETF’eren indeholder typisk mange aktier eller obligationer i samme fond, hvilket giver dine investeringer en god spredning. Dermed bliver din risiko for at tabe mange penge på et enkelt selskab mindre, men det gælder naturligvis også en evt. stor upside.

De fleste danske investeringsforeninger er aktivt forvaltet. Det betyder, at de forsøger at slå markedet, hvilket også er deres argument for at retfærdiggøre deres højere omkostninger i forhold til de passive ETF’er.

Mange uafhængige undersøgelser viser dog, at investeringsforeninger generelt ikke har held med at slå markederne. Dette skal ses i lyset af, at en aktiv forvalter, der opkræver 1,5%. i omkostninger, skal levere et årligt afkast, der er 1,25% højere end en tilsvarende passiv ETF forvalter, der blot opkræver 0,25% i omkostninger, bare for at nå samme resultat.

 

Sikkerhed

Som investeringsforeninger kan en ETF’er være UCITS-godkendt (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities), hvilket betyder, at der overholdes en række EU-krav i forhold til blandt andet gearing og spredning inde i fonden. Ønsker du høj sikkerhed skal du sikre dig, at det er en fysisk ETF og ikke syntetisk ETF. Fysiske fonde køber og beholder de værdipapirer, der indgår i den del af markedet, som de følger hvorimod syntetiske fonder indgår finansielle kontrakter for at opnå et afkast, der afspejler markedet. Her er der derfor en risiko for, at den anden part i den finansielle kontrakt ikke kan overholde den.

 

Fordele

  • Meget lavere omkostninger for både at købe og administrere ETF’er i forhold til aktive investeringsforeninger.
  • Mindre risiko, da målet ikke er at slå markedet, men at ramme dets gennemsnit.
  • Du kan investere i indekser og på markeder, hvor det normalt ikke er muligt som privat investor.
  • Meget likvide, hvilket gør det nemt at komme ind og ud med større beløb.
  • En god opstart for nye investorer
  • Optimal hvis du ikke vil bruge meget tid og energi på at holde dig opdateret

 

Ulemper

  • Du rammer ikke jackpot og den vinderaktie der giver kæmpeafkast på kort tid.
  • Du beskattes løbende pga. reglen om lagerskat. Du skal altså betale skat hvert år, selv hvis du ikke har realiseret din gevinst.
  • Er ikke noteret i Danmark kun på udenlandske børser
  • Hvis du investerer som privat for frie midler bliver ETF lagerbeskattes dvs. du skal betale skat af gevinst du ikke har realiseret endnu.

Dvs. en god og tidsbesparende måde at sprede din investeringer hvis du ikke investerer for frie midler.

I praksis

ETF’er er ikke noteret i Danmark, men de kan købes i Tyskland, Sverige, England, USA mf. Bemærk at mange danske banker har en forhøjet omkostning på udenlandsk noterede værdipapirer, både når de handles og så længe de opbevares i depot.

Hvis du vil handle ETF’erne, er det derfor en fordel at vælge Nordnet eller Saxo Bank. Disse har lav kurtage ved handel og pt. slet ingen omkostninger ved opbevaring af papirerne. Dog skal du være opmærksom på, at når du handler på udenlandske børser skal du veksle til lokal valuta hvilket kan medfører lidt ekstra omkostninger til veksling.