Viden og inspiration

[K/S & P/S] Nu får du flere solceller for pengene

flere solceller for pengene

Fremstillingsprisen er faldet betydeligt gennem de seneste år så nu får du flere solceller for pengene. Alt tyder på at denne udvikling fortsætter. Spørgsmålet er om du får glæde af det i din K/S eller P/S investering.

Som figuren til højre illustrerer får du i dag over fire gange så mange solceller for 1 mio. EUR som for 5 år siden og frem mod 2030 forudser Energistyrelsen, at omkostningerne falder yderligere. Sammen med lavere 20-årig Feed In Tarif, kommer vi stadig tættere på fremtidens markedspris når den faste tarif løber ud. Det betyder mindre politisk risiko og større upside på produktion i de ekstra 10 år (fra år 20 til 30).

Hvad koster et færdigt solcelle anlæg i dag?

Omkostningsfordeling solenergi anlægUanset land er der ikke den store forskel på hvad det koster at bygge et solcelle anlæg på 1 MW:

Solpaneler                                   550.000 EUR
Vekselrettere                               100.000 EUR
Udviklingsomkostninger            100.000 EUR
Byggearbejde                               250.000 EUR
Låneomkostninger                        75.000 EUR
Samlet omkostning                  1.075.000 EUR

Dette giver en pris på 1,08 EUR pr kWh, hvilket er et godt nøgletal at tjekke, hvis du vil sikre at det er dig der får udbyttet af prisfalddet.


Få ren besked med 360 Profilark™Profilark EUR pr kWh

Selvom udbyderne selv bruger nøgletallet EUR pr. kWh i indkøbsfasen viser de det ikke i prospektet. Du kan dog altid se det på 360 Profilark™, her markeret med rødt på figuren til højre. Hvis tallet er meget højere, giver det anledning til, at du skal spørge ind til hvad det skyldes, da der enten kan være en plausibel forklaring eller det kan være fordi du betaler for meget

Husk du skal leve med investeringen i 20-30 år og ingen kan rette op på et dårligt afkast, hvis du har købt for dyrt.

Vær på den sikre side få 360 Profilark™ – uforpligtende – på alle udbudte projekter

Få et objektivt KS og PS overblik - Indtast fornavn og e-mail


Stor
forskel på K/S og P/S markedet –  kig efter EUR/kWh

Hvis vi ser på hvad investor skal betale i EUR/kWh på de P/S og K/S der udbydes lige nu (oktober 2015) , er der meget stor forskel:
1,12 på P/S Dahlia – TY – Better Energy
1,36 på K/S Leipzig – TY – SPI
2,84 på K/S Trave – TY – Obton *)

Et nøgletal kan aldrig stå alene, dog viser ovenstående, at du får mest solanlæg for pengene i P/S Dahlia og mindst i K/S Trave.

*) K/S Trave er et brugt anlæg med den dobbelte afregningspris (i 15 år). Da afkast er næsten ens får investor også kun det halve antal solpaneler. Det er derfor vigtigt, at du tjekker om afkastet på et brugt anlæg er tilsvarende større i forhold til den kortere garantiperiode – ellers er det ikke en attraktivt investering. Det er også vigtigt at du tjekker nøgletallene Yield Gap og “opsparing/indskudskrone” i 360 Profilark™ som skal være markant højere for at det brugte anlæg er attraktivt i forhold til andre nye tyske projekter herover.

Som du kan se er EUR/kWh er kun en af flere parametre, men vigtig hvorfor du anbefales altid at kigge på den, da den indikerer hvor attraktivprisen er på solanlægget.

Nyt eller gammelt solanlæg?KS-gammel-vs-ny

Mængden af solceller du får pr. investeret EUR hænger det sammen med udbyders indkøbsevne samt om anlægget er nyt eller gammelt (fordi et gammelt anlæg får en højere Feed In tarif)

Fordele/ulemper ved et gammelt solanlæg

+ Realiseret historisk produktion er kendt
+ Ingen opstarts risiko
– Lavere finansierings grad og derfor længere tilbagebetaling af indskud
– Færre år med garanteret tarif **)
– Stort fald i afregningspris når garanteret tarif udløber
– Høj købspris og mindre produktions kapacitet betyder mindre upside
– Produktgaranti på invertere (typisk 5 år) er helt eller delvist væk

Den større sikkerhed for produktionen skal holdes op imod den kortere periode med garanteret tarif. Vi anbefaler at budgettet for brugte anlæg forkortes ned til det antal år den garanterede el tarif løber.

Forde/ulemper ved et nyt solanlæg

+ 20 år med garanteret afregningspris
+ Hvis du kan være sikker på ingeniørens Yield rapport er der normalt en produktions upside på 3-5%
+ Fuld produkt garanti på invertere
+ Flere solpaneler
+ Højere finansierings grad og derfor hurtigere tilbagebetaling af indskud
+ Lav købspris og større produktions kapacitet betyder større upside
+ Lille fald i afregningspris når garanteret tarif udløber
– Ingen historisk produktion
– Opstartsrisiko

**) Med faldende elpriser de sidste år er det ikke vores vurdering at man kan budgetterer så optimistisk på markedsprisens udvikling som flere udbydere gør.

Pas på scrapværdi

De fleste udbyder lægger 10% scrap værdi ved udløb af budget, hvilket vi vurdere som rimeligt hvis den er regnet ud på samme måde.

Bemærk hvis hvis man ukritisk lægger 10% scrapværdi af købsprisen forfordeler man gamle anlæg, da de ofte er indkøbt til en pris der er 2-3 gange højere end nye og intet taler for at nogen vil betale for andet end faktisk produktion.

Derfor udregner vi på 360 Profilark™ scrapværdien med 10% af hvad et solanlæg med samme kapacitet ville koste idag (se ovenstående beregning) dvs. du får en objektiv og ærlig sammenligning af de forskellige investeringsalternativer.

Vi hjælper dig gerne med en personlig sammenligning – klik her.

Indtast data og få uforpligtende personlig KS el PS anbefaling