Viden og inspiration

Dobbelt fradrag for indbetaling til pension

Indbetaling til pension

Det er blevet mere attraktivt at sparer op til din alderdom, for nye fradragsregler sikrer, at du nu får dobbelt fradrag for dine pensionsindbetalinger.

Indbetalinger til livrenter og ratepensioner er som bekendt fradragsberettiget helt op i topskatten. Nye regler betyder imidlertid, at du får et nyt fradrag på 12 %, hvis du har mere end 15 år til pensionsalderen og hele 32 %, hvis du har mindre end 15 år.

Figuren illusterer følgende fire eksempler

  1. En bundskatteyder med 400.000 kr. i indtægt og en alder under 52 år. RØD I FIGUREN
  2. En bundskatteyder med 400.000 kr. i indtægt og en alder over 52 år. GUL I FIGUREN
  3. En topskatteyder med 700.000 kr. i indtægt men en alder under 52 år. LYSEGRØN I FIGUREN
  4. En topskatteyder med 700.000 kr. i indtægt men en alder over 52 år.  MØRKEGRØN I FIGUREN

Hvis alle 4 indbetaler 15 % af deres løn efter arbejdsmarkedsbidrag betyder det, at topskatteyderen indbetaler 96.000 kr. mod bundskatteyderen der indbetaler 60.000 kr. I figuren kan du se hvor meget de hver får ud af de nye regler.

De helt store vindere bliver den midalderende topskatteyder på over 52 år som opnår det høje fradrag på 32 % og som med en indtægt på 700.000 kr. sparer 6.750 kr. om året efter skat på de nye regler.

Betaler du kun bundskat bør du derfor overveje en aldersopsparingen, fordi den giver dig andre fordele. Du får ikke det nye skattefradrag, men til gengæld kan du spare op helt uden modregning ved udbetaling.

I praksis

Når du indbetaler på en pension via din arbejdsgiver, fratrækkes pensionen normalt i din løn før skat og indgår derfor ikke umiddelbart i skatteregnskabet. Men det er vigtigt at huske at det nye fradrag skal påføres 2018 selvangivelsen som et ligningsmæssigt fradrag.

Det nye fradrag gælder op til 70.000 kr. så hvis du indbetaler maksimum skal du på selvangivelsen angive et fradrag på 22.400 kr. (hvis du er over 52 år).