Viden og inspiration

[K/S & P/S) Hvad er bedst nyt eller gammelt solanlæg ?

Nyt vs gammelt solanlæg

Der er flere faktorer der trækker hver sin vej, hvorfor vi i det følgende vil komme med vores input til hvad du skal tænke på hvis du – med henblik på opsparing i sol – står og sammenligner et nyt og gammelt solanlæg

Ud over at der kan være nogle praktiske fordele/ulemper for dig som investor, er der en række forhold der har stor indflydelse på din risiko og afkast. Bemærk at vores definition på et gammelt solanlæg, i denne sammenhæng er sol eller vind K/S eller P/S der har produceret strøm i mere end ét fuldt kalenderår.

Kendt produktion og finansiering

Når et solanlæg eller en vindmølle – efter indkøringsperioden – har produceret elektricitet i minimum 12 måneder har du som investor et godt udgangspunkt for indtjeningspotientialet resten af investeringsperioden.

Sammenholdt med solindstråling eller vindindeks i området hvor anlægget står, har man mulighed for at evaluerer om anlægget konverterer solindstråling eller vinden til elektricitet, i et tilfredsstillende omfang. Dette giver dig et godt udgangspunkt for at vurdere om anlægget har mulighed for, at opfylde de opstillede indtjeningsmål.

Kortere garanteret tarif

Hvis et gammelt anlæg har kørt nogle år, er længden af den garanterede tarif blevet tilsvarende forkortet. Afkastet i denne kortere periode skal derfor være større for at investeringen skal være lige så interessant for investor.

10 års garanteret tarif20 års garanteret tarif

 

.
På ovenstående eksempel kan du se, at du – alt andet lige – skal have dobbelt så stort afkast ved den halve investeringslængde – men her er der ikke taget hensyn til eliminering af opstartsrisiko, drift efter garantiperiode og inflation.

Produktion efter den garanterede tarif periode

For nye solanlæg er den garanterede tarif generelt faldet år for år, derfor er det normalt sådan, at et gammelt anlæg har en noget højere tarif en helt nye anlæg.

Det betyder, at et gammelt solanlæg med høj tarif – alt andet lige – har en mindre kapacitet end et nyt anlæg, da anlægspriserne er faldet tilsvarende og afkastet har holdt sig næsten konstant.

Hvis vi derfor ser på videreførelse af driften efter udløb af den garanterede tarif, vil et nyere anlæg have bedre forudsætninger end et gammelt. Mulighederne er svære at udtale sig om, hvorfor 360 Wealth i vores beregninger ikke regner med produktion og indtjening efter udløb af garantiperioden.

Nyt anlæg med 20 års tarif

Nye anlæg har i de fleste lande en meget lav tarif, hvorfor nogle udbydere har et skrabet budget. Konsekvensen er øget risiko for mindre udlodninger hvis der sker ændringer i omkostninger mm., da der ikke er luft til større budget afvigelser. Hertil kommer, at når et nyt anlæg skal afleveres er der en række forhold der skal være på plads hvis investeringen skal leve op til forventningerne:

– Skal producerer el som forventet
– Teknisk due diligence uden anmærkninger
– Juridisk due diligence uden anmærkninger
– Hjemtagelse af lån skal ske på de aftalte vilkår eller bedre

Vores erfaring er, at der sjældent sker større afvigelser på nye anlæg, men HVIS det sker, er det for 90% vedkomne i løbet af første driftsår. Så man kan argumentere for, at det er værd at betale lidt for eliminering af denne opstartsrisiko.

Vores anbefaling er derfor, at du som investor på nye anlæg skal være ekstra opmærksom på hensættelse, deponering og forudsætninger for driftsbudgetterne osv. Fx kan opstartsrisikoen næsten elimineres ved at vælge en udbyder der tilbyder deponering af indskud hos advokat.

Få et objektivt KS og PS overblik - Indtast fornavn og e-mail

Ikke kun evaluering af afkast

Afkast kan ikke stå alene for brugte K/S’er, idet prisen og disponering af det allerede indtjente cash flow er mindst lige så vigtig. Det skyldes, at et solanlæg eller vindmølle typisk bruger det første 1-2 år på at opbygge en sikringskonto, og du har derfor som ny investor interesse i, at overtage en fuldt indbetalte sikringskonti så du får det bedste fra begge verdener – del i den allerede genererede cashflow og større sikkerhed.

Kortere investeringshorisont

Det siger sig selv, at et gammelt anlæg alt andet lige har en kortere investeringshorisont, og specielt ældre investorer ønsker ofte en kortere horisont end de 20 år mange projekter udbydes med.

Det kan være en god ide hvis du er villig til at indskyde et større beløb end normalt, (ældre projekter har normalt lidt større indskud) og at ovenstående forudsætninger mht. sikringskonto mm. er imødekommet.

Vedligehold

Bemærk at vedligeholdelsesomkostninger typisk er størst i den sidste halvdel af projektperioden (både for sol men særligt for vind). Garantierne ophører og enhederne blive gammelt. Det rammer derfor dobbelt, hvis du ikke overtager sikringskonto (likviditet fra tidligere år), da du ikke blot har kortere afkastsperiode, men også at man mangler tilsidesættelser til vedligeholdelse.

Opsummering

Overordnet står valget mellem et gammelt solanlæg der er sikkert i drift, men hvor sælger har taget en stor del af det allerede indtjente cashflow, mod et nyt anlæg med en opstartsrisiko du skal være sikker på er dækket ind.

Hertil kommer at der er mange varianter og muligheder at tage hensyn til, hvorfor en individuel objektiv rådgivning er optimal hvis du ønsker en mere dybdegående analyse i forhold til hvad der matcher dig.

Det er risikofrit at bruge os

360 Wealth analyserer alle K/S og P/S projekter efter No cure – no pay-princippet. Vores rådgivning i hele 360 Trekanten™ er således gratis for dig. Vores hovedfokus er, at du præsenteres for alle risikoaspekter og får et reelt “renset” nøgletal, så du kan udvælge den bedste investering på et objektivt grundlag.

Vi bliver ofte spurgt, om vi er sælgere af projekterne. Det er vi ikke. Udbyderne sælger, vi analysere og du beslutter. Hvis alting var 100% sikkert – så ville der ikke være behov for rådgivning og vi kan med transparens minimere din risiko betydeligt.

Hvis du efter vores analyser, sammenligninger og anbefalinger – ønsker at investere i et projekt dækkes vores honorar af de fleste udbydere. Dvs. vores rådgivningen er økonomisk uafhængig for alle parter, indtil du beslutter dig for at investere.

Indtast data og få uforpligtende personlig KS el PS anbefaling