Viden og inspiration

K/S & P/S tjekliste – 6 for og 6 i mod

Hvis du overvejer investering i enten solanlæg eller vindmølle, er der mange muligheder. For at give dig overblik har vi lavet denne mini tjekliste som du kan gennemgå hvis du overvejer investering i K/S eller P/S form. Du kan også læse mere om P/S og K/S investering her.   Hindringer for K/S og P/S investering Du tjener under […]

Sådan udfylder du en anmodning om § 55 udbetaling

Ved investering i et P/S eller K/S projekt kommer du i virksomhedsordningen og dit skattefradrag stige. Da du allerede har betalt skat efter dit gamle fradrag har du dermed muligt at anmode SKAT om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat. En sådan udbetaling kaldet § 55 udbetaling af overskydende skat iht. kildeskatteloven, betingelsen er at din allerede betalte […]

Generationsskifte, succession og reglen om pengetank

Generationsskifte, succession og reglen om pengetank

Hvis næste generation ikke skal videreføre din virksomhed ender du ofte med et meget likvid driftsselskab efter salg og dermed ramt af reglen om pengetank i forbindelse med generationsskifte. Reglen om pengetank gælder hvis mere end halvdelen af din virksomhed aktiver er placeret i likvide midler, værdipapirer og passiv udlejningsaktiviteter. Ulempen er, at hvis du bliver […]

Husk at tjekke din forskudsopgørelse

Din forskudsopgørelse for 2014 er i sidste uge blevet lagt i din skattemappe. Der er derfor god grund til, at gå ind og sikrer sig, at denne stemmer overens med dine nuværende forhold. Det er vigtig at tjekke, at din forskudsopgørelse er rigtig, da du ellers kan risikere at betale et forkert beløb i skat […]

Opsparing i vedvarende energi – Fast pengestrøm

Hvis hverken aktier, obligationer eller ejendomme er attraktive, hvordan skal man så spare op og få et fornuftigt afkast uden at løbe en alt for stor risiko? Vedvarende energi Penge & Privatøkonomi har tidligere skrevet indlæg om investeringer i brugte anparter i ejendomme, solcelleanlæg og vindmøller. Ifølge Skatteadvokat Tommy V. Christensen er investeringer i vindmøller […]

Markedets største afkast – Solenergi

Godt vejr og en skyfri himmel kan vise sig at være til mere gavn for privatøkonomien end selv en solid aktiebeholdning, skriver Børsen. Med stigende el-priser, viser det sig, at der er bedre økonomi i at hoppe på solenergi end at investere i aktier i C20-selskaberne, der er de mest værdifulde børsnoterede selskaber i Danmark. […]

Topskattegrænsen hæves!

Den nye skattereform betyder at topskattegrænsen løbende hæves Hvis du har en høj indkomst betyder det at du får en skattelettelse på 4.215 kr. Personlig indkomst Beskatningen af din løn  topskat en personlig indkomst sker først med 8% arbejdsmarkedsbidrag (AM) hvorfor de følgende tal efter at AM er trukket. 2013 grænsen er 421.000 kr. Det betyder, at personer med […]

Er du højtlønnet, kan du ikke som tidligere satse på ratepension!

Den nye skattereform svækker dine muligheder for at tilrettelægge en langsigtet opsparing. Men samtidig kan et fokus på skattebegunstigede investeringer i grøn energi åbne for nye muligheder. Ifølge Euroinvester har Folketinget’s reformiver de seneste år, nærmest uden protest svækket højtlønnede og selvs tændiges muligheder for at tilrettelægge den langsigtede opsparing. Loftet over indbetaling til din […]