Viden og inspiration

Registrering af K/S i Det Offentlige Ejerregister

kommanditselskab

Et nyt høringsudkast fra Erhvervsstyrelsen kræver pr. 1 juli 2016 registrering af kommanditselskaber (K/S), da de fremadrettet bliver omfattet af reglerne om det offentlige ejerregister.

Indberetningen i Ejerregistret skal sker via virk.dk.

Registrering af K/S i praksis

Ligesom for selskaber omfatter af selskabsloven indberetning til ejerregisteret, at ejerforholdene i kommanditselskaberne nu bliver offentligt tilgængelige, for ejere med mindst 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne. Offentliggøreslen sker ikke med præcis ejerandel men med angivelse i intervaller.

Som udgangspunkt er det noget som K/S selskaberne selv skal sørge for ud fra selskabets ejerbog, navne/adresser/CPR eller CVR numre på ejerne.

Så det er ikke noget fx revisor pr. automatik går ind og indberetter, men de kan dog assistere med indberetninger.

Det vil være naturligt, at din udbyder/administrator håndtere dette, så en god ide er at sikre dig at dette sker. 

Bemærk P/S er allerede omfattet af registrerings pligten, og her skulle udbyder/administrator gerne have håndteret registreringen.

Hvornår træder den nye bekendtgørelse i kraft?

I følge høringsudkastet er det meningen at K/S ejerregistering skal træde i kraft den 1. juli 2016.

Der er dog en overgangsordning, således at den første registrering i ejerregisteret for registreringspligtige kommanditselskaber skal være foretaget senest den 1. oktober 2016.

Manglende registrering kan straffes med bøde.

Undtagelse

De eneste K/Sér, der ikke bliver omfattet af pligten, er de K/S’er, hvor komplementaren er en fysisk person men dem er der ikke mange af.