Viden og inspiration

Dobbelt fradrag for indbetaling til pension

Indbetaling til pension

Det er blevet mere attraktivt at sparer op til din alderdom, for nye fradragsregler sikrer, at du nu får dobbelt fradrag for dine pensionsindbetalinger. Indbetalinger til livrenter og ratepensioner er som bekendt fradragsberettiget helt op i topskatten. Nye regler betyder imidlertid, at du får et nyt fradrag på 12 %, hvis du har mere end 15 […]

Sådan investerer du din topskat i 2017

Invester din topskat

Du kan passivt betale din topskat, eller du kan lade den indgå som et muligt aktivt element i din økonomiske opsparing. Fordelene er åbenlyse hvis du gennem fradrag i topskatten kan opnår mulighed for at investerer det dobbelte beløb. Selvom det betyder, at du på udbetalingstidspunktet skal svare skat har du i en årrække haft […]

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

10-mandsprojekter

Underskud fra investeringer i blandt andet vindmøller, solcelleparker og ejendomme i kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst. Regeringen har den 14/12-16 fremsat et lovforslag, der skal stoppe skattetænkning i at få et øjeblikkeligt fuldt skattefradrag for underskud i såkaldte 10-mandsprojekter. Læs mere på Skatteministeriet hjemmeside Underskuddene fra investeringerne skal først […]

Sådan udfylder du en anmodning om § 55 udbetaling

Ved investering i et P/S eller K/S projekt kommer du i virksomhedsordningen og dit skattefradrag stige. Da du allerede har betalt skat efter dit gamle fradrag har du dermed muligt at anmode SKAT om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat. En sådan udbetaling kaldet § 55 udbetaling af overskydende skat iht. kildeskatteloven, betingelsen er at din allerede betalte […]

Husk at tjekke din forskudsopgørelse

Din forskudsopgørelse for 2014 er i sidste uge blevet lagt i din skattemappe. Der er derfor god grund til, at gå ind og sikrer sig, at denne stemmer overens med dine nuværende forhold. Det er vigtig at tjekke, at din forskudsopgørelse er rigtig, da du ellers kan risikere at betale et forkert beløb i skat […]

Opsparing i vedvarende energi – Fast pengestrøm

Hvis hverken aktier, obligationer eller ejendomme er attraktive, hvordan skal man så spare op og få et fornuftigt afkast uden at løbe en alt for stor risiko? Vedvarende energi Penge & Privatøkonomi har tidligere skrevet indlæg om investeringer i brugte anparter i ejendomme, solcelleanlæg og vindmøller. Ifølge Skatteadvokat Tommy V. Christensen er investeringer i vindmøller […]

Topskattegrænsen hæves!

Den nye skattereform betyder at topskattegrænsen løbende hæves Hvis du har en høj indkomst betyder det at du får en skattelettelse på 4.215 kr. Personlig indkomst Beskatningen af din løn  topskat en personlig indkomst sker først med 8% arbejdsmarkedsbidrag (AM) hvorfor de følgende tal efter at AM er trukket. 2013 grænsen er 421.000 kr. Det betyder, at personer med […]

Fakta om Skattereformen 2012

Lavere skat på arbejde og du skal være mere selvforsørgende som pensionist Lavere skat på arbejde Sker gennem højere beskæftigelsesfradrag (ca 4150 kr/år) for alle der er i arbejde. Endelig bliver indkomstgrænse gradvist forhøjet fra 409.100 kr. til 467.000 kr. Du skal være mere selvforsørgende som pensionist Skattereformen 2012 lægger op til at du i […]

Er du højtlønnet, kan du ikke som tidligere satse på ratepension!

Den nye skattereform svækker dine muligheder for at tilrettelægge en langsigtet opsparing. Men samtidig kan et fokus på skattebegunstigede investeringer i grøn energi åbne for nye muligheder. Ifølge Euroinvester har Folketinget’s reformiver de seneste år, nærmest uden protest svækket højtlønnede og selvs tændiges muligheder for at tilrettelægge den langsigtede opsparing. Loftet over indbetaling til din […]