Viden og inspiration

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

10-mandsprojekter

Underskud fra investeringer i blandt andet vindmøller, solcelleparker og ejendomme i kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst.

Regeringen har den 14/12-16 fremsat et lovforslag, der skal stoppe skattetænkning i at få et øjeblikkeligt fuldt skattefradrag for underskud i såkaldte 10-mandsprojekter.

Læs mere på Skatteministeriet hjemmeside

Underskuddene fra investeringerne skal først kunne bruges senere, når anpartsprojekterne giver et overskud. Lovforslaget er en del af den brede politiske aftale om at afskaffe PSO-afgiften, der blev indgået i sidste måned.

Da der er en hamstringsrisiko, vil lovændringen have virkning fra den 14. december, hvor lovforslaget bliver fremsat. Lovforslaget har således virkning for nye projekter, der foretages fra og med i dag, og det skal dermed sætte en stopper for, at der bliver udbudt og tegnet anparter i projekter, der først og fremmest har et skattemæssigt motiv.

Alle aftaler indgået og underskrevet den 13/12-16 og tidligere vil ikke blive berørt af indgrebet.

Læs mere om hvilke opsparings og fradragsmuligheder du har tilbage.