Viden og inspiration

Hvordan påvirkes elprisen og hvordan forventes den at udvikle sig?

elprisen

Selvom du som investor i solceller eller vindmølle er begunstiget af en fast garanteret el tarif i 20 år, kan der være en betydelig upside hvis elprisen efter 20 år (eller før) overhaler den garanterede tarif.

Selvfølgelig kan ingen forudsige elprisen  med sikkerhed, men her gør vi forsøget med afsæt i prisdannelsen på el og en rapport fra Energistyrelsen.

Sådan fastsættes elprisen

For “Viden Om Vind” fortæller Carsten Vittrup, hvordan vores unikke, geografiske beliggenhed give os minimal afsætningsmæssig risiko for vores el-produktion. Det betyder, at vi roligt kan udbygge antallet af vindmøller eller solanlæg  for vi skal nok komme af med strømmen.

Carsten Vittrup 3

Vindmøllers indflydelse på elprisen

Carsten Vittrup fortæller i denne video fra “Viden Om Vind”, at de store udsving i forbrug og produktion afhjælpes af vores centrale geografiske position. Hertil er det værd at bemærke, at solceller – ikke som vindmøller – rammes af lave priser, på grund af manglende efterspørgsel, fx om natten. Faktisk producerer solceller oftest el netop når der er størst efterspørgsel og bedste priser.

Carsten Vittrup 2

Derfor er øget handel på elbørsen og større elkabler gavnlig for alle typer af vedvarende energi, som energinet skriver her vil Danmark få en milliard gevinst ved de nye forbindelser til England, Tyskland og Holland.

Fremtidig pris på el

Historisk har el-prisen steget 4% om året indtil 2013, hvorefter den hvert år er faldet. Det er selvfølgelig svært, at forudsige prisen på elmarkedet, men Energistyrelsen har gjort forsøget.Energistyrelsens forskellige bud på elprisudviklingen

I en ny fremskrivning forudser styrelsen, at elprisen i Nordpool-området (herunder Danmark) “vil stige svagt frem mod 2016, hvor den forventes at tage et pænt nøk opad og befinde sig over 30 øre/kWh frem mod 2022”.

“Den underliggende stigende tendens skyldes stigning i brændselspriserne og i det øvre elprisforløb kvoteprisen. Hertil kommer effekten af skrotninger og reduceret reserveeffekt fra omkring 2016 og nye finske kernekraftværker fra 2018 kombineret med øget efterspørgsel efter el og øget el-eksport ud af Norden,” skriver Energistyrelsen i rapporten ‘Danmarks energi og klimafremskrivning 2014’.

Energistyrelsen forsøgte sig senest med en el-prisprognose i 2012, men ramte 30 pct. ved siden af den faktiske udvikling, og styrelsen gør da også opmærksom på, at den nyeste prognose i sagens natur er meget usikker.

Elprisen påvirkes af så forskellige faktorer som nedbørsmængder i Norden, CO2-kvotepriser og vindforhold, og derfor har styrelsen udført en række følsomhedaberegninger, der viser, hvordan elprisen forventes, at udvikle sig under forskellige forudsætninger.

Der er tydeligvis mange faktorer, men hvis ovenstående trend holder betyder det at vi igen kan forvente stigende elpriser fra dagens pris på ca. 20 øre pr. kWh. 

Specielt for ny solcellerparker

De garanterede tariffer er så lave, at nye solanlæg bygges med meget små margener, at de nærmer sig gritparitet (konkurrencedygtig på kommercielle vilkår), hvorfor der rejser sig to spørgsmål:

  1. Vil elpriserne kunne overhale den garanterede tariff før udløb?
  2. Gør de faldene priser på solanlæg og tariffer nye investeringer mere eller mindre attraktive?

Nye solanlæg opstilles til lavere og lavere priser, fordi man får flere solceller og produktionskapicitet for de samme penge.

Det betyder, at solenergi skubber på afvikling af kul og atomkraft, hvilket igen betyder, at elpriserne bliver mindre afhængige af råstofpriserne og i stedet følger prisindekset.

Vores vurdering er, at nye solanlæg med tarif nede på 8 EUR cent/kWh (Tyskland) eller 60/40 øre pr. kWh (Danmark) begynder at have nogle interessante upsides vi ikke har set før. Derfor skal de ikke alene bedømmes på deres afkast og opspring, men også deres potentiale for produktion på markedsvilkår.

Læs mere om 360 Trekanten™ og hvilke overvejelser du bør tage hvis du overvejer en konjunktur uafhængig investering med skattefordel.