Viden og inspiration

Solenergi i Danmark

Solskinstimer pr år i Europa

I Danmark har vi næsten samme solindstråling som Centraleuropa, faktisk indstråler solen på hver kvadratmeter en årlig energimængde, der svarer til 100 liter fyringsolie (Videncenter.dk). På den baggrund synes det naturligt, at fokusere på at udnytte solenergi i Danmark.

I 2016 var Danmarks samlede el-produktion på 28.930 GWh (Energinet), hvoraf den grønne produktion fordelte sig med 12.782 GWh fra vindmøller og 744 GWh fra solceller, så der er et stort uudnyttet potentiale. Hvis al elektricitet skulle produceres med solceller ville det kræve et areal på 43 km² eller 0,18% af Danmarks areal. Specielt eget arealer for solceller er bl.a. hustage, miljøpåvirket arealer (støj og luftforurenet) samt dårlig landbrugsjord.

Udvikling solenergi

Global udvikling

Det går stærkt med opsætning af nye solceller. Ifølge Solar Power Europe vil den samlede bestand vokse med ca. 20% om året. Efter at Tyskland i mange år har været foregangsland er det nu primært Kina der bidrager til væksten. Faktisk bliver halvdelen af alle nye solceller installeret i Kina.

Typer af solenergi i Danmark

Fordeling solenergi i Danmark

Som det fremgår af figuren herover fra Solar Power Europe er fordelingen i Danmark:

  • Private anlæg 49% (mørkeblå)
  • Kommuner og boligforeninger 12% (blå)
  • Kontor- og industrivirksomheder 8% (lyseblå)
  • Store solcelleparker 21% (orange)

Økonomi

I relation til prisforskel på ovenstående er private anlæg tre gange så dyre som solcelleparker at bygge (per MW). Det vil sige at Danmark har primært valgt de dyre løsninger.

Prisen på solenergi i Danmark vil fortsat være faldende og i følge Bloombergs mf. er solceller nu billigere end vindmøller, kulkraft og atomkraft.

solenergi i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

Driftsudgiften ved et solcelleanlæg er meget begrænset da både solceller og vekselretter (som omformer solcellernes jævnspænding til nettets vekselspænding) normalt holder 20-30 år.

Miljøpåvirkning

Solceller giver ingen miljøpåvirkning under drift. Elforbruget til fremstilling af solceller udgør den største miljøbelastning som normalt være produceret via modulet på 5 år hvilket skal sættes i forhold til den forventede levetid på 25 år. Genanvendelse af solceller er allerede en veletableret industri og mulighederne forbedres løbende.

Solcellerne producerer således mindst 5 gange så megen energi, som den energimængde, der anvendes til fremstilling og drift af solcelleanlægget. Hvis solceller erstatter andre byggematerialer fx tag kan energibalancen blive noget bedre.

Samspil med andre energiformer

Vindmøller producerer størstedelen af årsproduktionen i efterårs- og vintermånederne (november til marts) hvor solceller naturligt har deres bedste produktion i forårs- og sommermånederne (maj til september). Sæsonmæssægt er der også en mulighed for kobling mellem kraftvarme og solceller da kraftvarmeanlæg ofte køre relativt uøkonomisk i sommerperioden, da der ikke er så stor afsætning for den producerede varme.