Viden og inspiration

Guggenheim Solar ETF slår de fleste indekser

Det er muligt, at investere grønt og samtidigt få et godt afkast. Guggenheim Solar ETF, (Exchange Traded Funds)  med ticker navnet TAN er steget 30% i år og dermed overgået de fleste andre kendte indeks. Når det sammenlignes med S&P 500 (+10%) og Russell 2000 (+4%) har det kunne betale sig, at tænke grønt. Guggenheim Solar […]

Solenergi i Danmark

Solskinstimer pr år i Europa

I Danmark har vi næsten samme solindstråling som Centraleuropa, faktisk indstråler solen på hver kvadratmeter en årlig energimængde, der svarer til 100 liter fyringsolie (Videncenter.dk). På den baggrund synes det naturligt, at fokusere på at udnytte solenergi i Danmark. I 2016 var Danmarks samlede el-produktion på 28.930 GWh (Energinet), hvoraf den grønne produktion fordelte sig […]

Live map: CO2 udledning i Europa

Realtids CO2 udledning af elforbruget

Interessant kort der baseret på live data viser hvordan elektriciteten produceres og forbruges lige nu i Europa, USA og noget af Canada og Australien. Det viser hvilken energikilder der bruges samt hvor hvor stor CO2 udledning er. Ved hjælp af vejrdata viser oversigten også hvad den aktuelle potentiale for sol- og vindenergi er i de […]

Sådan fungere solceller i praksis

Sådan fungere solceller i praksis

Solceller er karakteriseret ved at de omsætter strålingsenergi direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt, som første gang blev opdaget af franskmanden Bequerel i 1839, og senere beskrevet af Einstein. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres cellerne også strøm, når det er overskyet. Solceller producerer jævnstrøm, […]

Haste indgreb mod danske solceller

danske solceller

Ordningen med garantiafregning for danske solceller med 60 henholdsvis 40 øre/kWh er ophørt Folketinget har den 3. maj 2016 – med omgående virkning – besluttet at bringe den 19 år gamle 60/40 subsidiering af solcelleanlæg i Danmark til ophør. Dette skyldes, at man er blevet lagt ned af en enkelt ansøgers urealistiske volumen på 7.000 […]

Video om sikker opsparing i solceller & vindmøller

I nedenstående video vil jeg uddybe hvordan du kan bruge en eller flere elementer i 360 Trekanten™ til sikker opsparing i solceller & vindmøller For at forklare hvorfor rådgivning kan betale sig deler jeg i videoen to nye analyser med dig. 360 Performance™ hvor vi har gennemgået alle solgte sol K/S og P/S’er siden 2009 hvor hele 17% […]

Hvordan påvirkes elprisen og hvordan forventes den at udvikle sig?

elprisen

Selvom du som investor i solceller eller vindmølle er begunstiget af en fast garanteret el tarif i 20 år, kan der være en betydelig upside hvis elprisen efter 20 år (eller før) overhaler den garanterede tarif. Selvfølgelig kan ingen forudsige elprisen  med sikkerhed, men her gør vi forsøget med afsæt i prisdannelsen på el og […]

K/S Markedsanalyse – vurdering af K/S og P/S udbydere

K/S Markedsanalyse 2016

En kort resumé af K/S Markedsanalyse 2016 som udkom ultimo marts 2016. Vækst på K/S markedet trukket af sol investeringer Den netop offentliggjorte K/S Markedsanalyse 2016 viser at markedet for 10 mandsselskaber via K/S og P/S er igen i vækst med hele 28%. De samlede investeringer i 2015 blev på 2,4 mia. kr. lidt mindre […]