Viden og inspiration

Sådan investerer du din topskat i 2017

Invester din topskat

Du kan passivt betale din topskat, eller du kan lade den indgå som et muligt aktivt element i din økonomiske opsparing. Fordelene er åbenlyse hvis du gennem fradrag i topskatten kan opnår mulighed for at investerer det dobbelte beløb. Selvom det betyder, at du på udbetalingstidspunktet skal svare skat har du i en årrække haft […]

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

10-mandsprojekter

Underskud fra investeringer i blandt andet vindmøller, solcelleparker og ejendomme i kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst. Regeringen har den 14/12-16 fremsat et lovforslag, der skal stoppe skattetænkning i at få et øjeblikkeligt fuldt skattefradrag for underskud i såkaldte 10-mandsprojekter. Læs mere på Skatteministeriet hjemmeside Underskuddene fra investeringerne skal først […]

K/S & P/S tjekliste – 6 for og 6 i mod

Hvis du overvejer investering i enten solanlæg eller vindmølle, er der mange muligheder. For at give dig overblik har vi lavet denne mini tjekliste som du kan gennemgå hvis du overvejer investering i K/S eller P/S form. Du kan også læse mere om P/S og K/S investering her.   Hindringer for K/S og P/S investering Du tjener under […]

Sådan udfylder du en anmodning om § 55 udbetaling

Ved investering i et P/S eller K/S projekt kommer du i virksomhedsordningen og dit skattefradrag stige. Da du allerede har betalt skat efter dit gamle fradrag har du dermed muligt at anmode SKAT om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat. En sådan udbetaling kaldet § 55 udbetaling af overskydende skat iht. kildeskatteloven, betingelsen er at din allerede betalte […]

Hæftelse i K/S og P/S

hæftelse

Hæftelse er nødvendigt for at opnå ret til skattemæssige afskrivninger   SKAT stiller krav om, at investorerne påtager sig en hæftelse, som minimum svarer til de skattemæssige fradrag i projektet. I de fleste tilfælde betyder det, at investorerne i et P/S eller K/S har en hæftelse ud over deres indskud. Den samlede hæftelse består derfor […]

Markedets største afkast – Solenergi

Godt vejr og en skyfri himmel kan vise sig at være til mere gavn for privatøkonomien end selv en solid aktiebeholdning, skriver Børsen. Med stigende el-priser, viser det sig, at der er bedre økonomi i at hoppe på solenergi end at investere i aktier i C20-selskaberne, der er de mest værdifulde børsnoterede selskaber i Danmark. […]

Topskattegrænsen hæves!

Den nye skattereform betyder at topskattegrænsen løbende hæves Hvis du har en høj indkomst betyder det at du får en skattelettelse på 4.215 kr. Personlig indkomst Beskatningen af din løn  topskat en personlig indkomst sker først med 8% arbejdsmarkedsbidrag (AM) hvorfor de følgende tal efter at AM er trukket. 2013 grænsen er 421.000 kr. Det betyder, at personer med […]

Er du højtlønnet, kan du ikke som tidligere satse på ratepension!

Den nye skattereform svækker dine muligheder for at tilrettelægge en langsigtet opsparing. Men samtidig kan et fokus på skattebegunstigede investeringer i grøn energi åbne for nye muligheder. Ifølge Euroinvester har Folketinget’s reformiver de seneste år, nærmest uden protest svækket højtlønnede og selvs tændiges muligheder for at tilrettelægge den langsigtede opsparing. Loftet over indbetaling til din […]

Lavere fradrag for indbetaling til ratepension

Per 1. januar 2012 opnås kun skattefradrag for de første 50.000 kr. der årligt indbetales til ratepension Når ratepension ikke kan dække hele din opsparing er spørgsmålet er hvad der er det bedste opsparings alternativ? Har du brugt de gamle skatteregler som grundlag for udregning af dit rådighedsbeløb i pensionsalderen, venter der en ubehagelig overraskelse. […]