Viden og inspiration

Sådan investerer du din topskat i 2017

Invester din topskat

Fordelene er åbenlyse hvis du gennem fradrag i topskatten kan opnår mulighed for at investerer det dobbelte beløb. Selvom det betyder, at du på udbetalingstidspunktet skal svare skat har du i en årrække haft afkast af et større beløb. Denne fordel bliver selvfølgelig større hvis du på udbetalingstidspunktet ikke betaler topskat og slipper med en lavere genbeskatning.
 .

110-mandsprojekter, K/S, I/S eller P/S

Det har i mange år været muligt at bruge underskud fra investeringer i bl.a.vindmøller, solcelleparker og ejendomme til at nedbringe skat af anden indkomst – typisk lønindkomst.

Dette er ikke længere muligt, idet Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en ny lov der reelt stopper for nye K/S og P/S projekter efter den 13/12-16 og I/S projekter efter den 12/5-17.

Projekterne bliver ikke forbudt, men underskud i I/S’er, K/S’er og P/S’er gøres kildeartsbegrænset, hvilket indebærer, at underskud i projektet ikke kan trækkes fra i øvrig indkomst, hvilket jo har været det bærende element for investorer med topskat.

Undtagelser

    1. Kildeartsbegrænsningen gælder ikke personer, som lægger en væsentlig arbejdsindsats i virksomheden og her defineres væsentlig arbejdsindsats ud fra den sædvanlige grænse som er 50 timer/måned.
    2. Generationsskifter i skattemæssigt transparente selskaber undtages fra kildeartsbegrænsningen.
    3. Hvis du allerede har investeret i et K/S, P/S eller I/S er køb af brugte anparter mulig så længe anparter købes/sælges inden for anpartshaverkredsen. Det vil sige, at hvis en deltager ønsker at sælge sin andel, så kan anparten sælges til de andre deltagere, der er tilbage, uden at anparterne er omfattet af nye regler.
    4. Hvis du investerer alene og direkte i et solcelleanlæg eller vindmølle og hæfter personligt, er der nogle muligheder for fortsat at opnå fradrag i topskatten. Det vil dog være en løsning forbeholdt velhavende investorer med en meget stor topskat.  

2Ratepension eller ophørende livrente

Indbetaling på ratepension er fradragsberettiget i din topskat. Der er dog et maksimum på indbetaling, som for 2017 er 53.500 kr. Hvis det er din arbejdsgiver der står for indbetalingen, kan der indbetales op til 58.152 kr. da det er inkl. AM-bidrag.

3Livsvarig livrente

Hvis du har lavet en indbetalingsaftale mindre end 10 år og selv oprettet livrenten, kan du maksimalt få fradrag for indbetalinger op til 49.300 kr. (opfyldningsfradrag i 2017).
Indbetaler du mere end 49.300 kr., skal fradragene fordeles over 10 år. Hvert år kan du dog fradrage op til opfyldningsfradraget.
Hvis det er din arbejdsgiver der står for indbetalingen til din livrente, er der fuldt fradrag uanset beløbsstørrelse.