Viden og inspiration

Guggenheim Solar ETF slår de fleste indekser

Det er muligt, at investere grønt og samtidigt få et godt afkast. Guggenheim Solar ETF, (Exchange Traded Funds)  med ticker navnet TAN er steget 30% i år og dermed overgået de fleste andre kendte indeks. Når det sammenlignes med S&P 500 (+10%) og Russell 2000 (+4%) har det kunne betale sig, at tænke grønt. Guggenheim Solar […]

Solenergi i Danmark

Solskinstimer pr år i Europa

I Danmark har vi næsten samme solindstråling som Centraleuropa, faktisk indstråler solen på hver kvadratmeter en årlig energimængde, der svarer til 100 liter fyringsolie (Videncenter.dk). På den baggrund synes det naturligt, at fokusere på at udnytte solenergi i Danmark. I 2016 var Danmarks samlede el-produktion på 28.930 GWh (Energinet), hvoraf den grønne produktion fordelte sig […]

Live map: CO2 udledning i Europa

Realtids CO2 udledning af elforbruget

Interessant kort der baseret på live data viser hvordan elektriciteten produceres og forbruges lige nu i Europa, USA og noget af Canada og Australien. Det viser hvilken energikilder der bruges samt hvor hvor stor CO2 udledning er. Ved hjælp af vejrdata viser oversigten også hvad den aktuelle potentiale for sol- og vindenergi er i de […]

Sådan fungere solceller i praksis

Sådan fungere solceller i praksis

Solceller er karakteriseret ved at de omsætter strålingsenergi direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt, som første gang blev opdaget af franskmanden Bequerel i 1839, og senere beskrevet af Einstein. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres cellerne også strøm, når det er overskyet. Solceller producerer jævnstrøm, […]

Hvordan påvirkes elprisen og hvordan forventes den at udvikle sig?

elprisen

Selvom du som investor i solceller eller vindmølle er begunstiget af en fast garanteret el tarif i 20 år, kan der være en betydelig upside hvis elprisen efter 20 år (eller før) overhaler den garanterede tarif. Selvfølgelig kan ingen forudsige elprisen  med sikkerhed, men her gør vi forsøget med afsæt i prisdannelsen på el og […]

Derfor er vedvarende energi i stadig interessant i Tyskland

Vedvarende energi i Tyskland

Stor politiske opbakning, da den tyske regering i 2014 fik gennemført en opdatering af den tyske lovpakke, der regulerer vedvarende energi i Tyskland (Erneuerbare Energien Gesetztes – EEG), som fastlægger en stabil ramme for grøn energi indtil 2017. Tysklands energiminister, Sigmar Gabriel, planlægger justering, som indbefatter jordbaseret solanlæg med henblik på at droppe den faste […]

Grøn investering i vedvarende energi

Grøn investering 360 Wealth

Grøn investering dækker over den industri der er opstået rundt om vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. I modsætning til fossile brændstoffer er de en uudtømmelig energiressource. Vores øgede fokus på klimaet har givet grobund for en stor specialiseret industri indenfor grøn energi. Den er stadig relativt ung og nogle virksomhederne er ikke profitable endnu, […]

Vedvarende energi investeringer for alle

Uanset din investeringsstørrelse bør du overveje vedvarende energi Vi har siden vores start anbefalet investeringer i vedvarende energi hovedsageligt tyske vindmøller og solcelle anlæg til private, da disse, udover at være en god investering også giver skattefordele. De store fonde, pensionskasser og energiselskaber er meget aktive med vedvarende energi. Dong Energy går netop nu i gang […]

Vindmølle som pensionsopsparing

vindmølle1-300x223

Investering i vindmøller er en gennemprøvet og sikker opsparingsform Der er flere gode grunde til at investere i vindmøller. Politisk er der bred opbakning i Europa om vind- og solenergi som det rigtige alternativ til kul- og atomkraft. Og som investeringsform er der en række skattemæssige fordele, ligesom der er løbende afkast på indskuddet.   […]